Wyniki wyszukiwania praca obs

Mamy 2 reklamy dla słów kluczowych obs

Kierownik Robót Mostowych

Kierownik Robót Mostowych Zakres obowiązków stały nadzór nad procesem realizacji robót mostowych, koordynacja i podział prac,uczestnictwo przy negocjacjach i  wyborze podwykonawców,monitoring kosztów budowy, rozliczanie dostawców, usługodawców i podwykonawców,prowadzenie dziennika ...

7 March 2018 ON oilandgasjobsearch.com
Widok

Kierownik Kontraktu/Kierownik Budowy/Kierownik Robót – linie tramwajowe

Kierownik Kontraktu/Kierownik Budowy/Kierownik Robót  Modernizacje/Przebudowy Dróg - Polska Północna  Zakres obowiązków: odpowiedzialność za przygotowanie i realizację budżetu budowyzarządzanie i administrowanie sprawami związanymi z Kontraktem;udział w naradach tygodniowych oraz ...

8 February 2018 ON oilandgasjobsearch.com
Widok

  • Facebook
  • twitter
  • Google Plus
  • Pinterest