Wyniki wyszukiwania praca praca księgowa excel łódź

Mamy 3 reklamy dla słów kluczowych praca księgowa excel łódź

Księgowa/y

Karlino (zachodniopomorskie)

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce

STOWARZYSZENIE SOS WIOSKI DZIECIĘCE W POLSCE to organizacja dobroczynna, której celem jest pomoc opuszczonym i osieroconym dzieciom oraz podejmowanie działań umacniających rodziny zagrożone rozpadem. ...

8 November 2019 - jobs.pl
Widok

Specjalista ds. Raportowania i Konsolidacji

Job description Requirements Entry level No Education Salary to negotiate Warsaw Description * wsparcie menedżera w obowiązkach sprawozdawczych, * udział w raportowaniu dla grupy kapitałowej, * udział w przygotowaniu sprawozdania skonsolidowanego wg MSSF, * udział w przygotowywaniu ...

15 October 2019 - bebee.com
Widok

Kierownik Księgowości i Finansów / Główny Księgowy/a

Job description Requirements Entry level No Education Salary to negotiate Warsaw Description * Samodzielne kierowanie wszystkimi procesami występującymi w księgowości, * Tworzenie polityki rachunkowości i zgodne jej odzwierciedlenie w księgach rachunkowych, * Przygotowanie sprawozdań ...

24 May 2019 - bebee.com
Widok

  • Facebook
  • twitter
  • Google Plus
  • Pinterest